ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 ย่านเล็กๆ ที่มีชีวิตชีวาของงานออกแบบและศิลปะร่วมสมัย บ้านเรือนและสีสันของร้านค้า งานศิลปะ งานดีไซน์ ของตกแต่งบ้าน ของชาวเชียงใหม่ และผู้หลงรัก ในเสน่ห์ ณ ที่แห่งนี้

Nimmanheamin Road, Soi 1 in Chiang Mai is a tiny, lively, and exceptional street, which is full of art, design, and home decoration boutiques, along with colorful homes of Chiang Mai people and others who admire this environment.

ニマンヘンミン通りソイ1と言えば、チェンマイの流行に敏感な人々が集まる、アートやデザイン、ホームデコレーションアイテムが揃う、小さいながらも常に活気がある、チェンマイでも他にはないエリアです。